Doležité informácie

 

Osobné poradenstvo

- vhodný výber sedla

- vyskúšanie sedla

- osobná konzultácia

- testovanie podbrušníkov Equi-soft a vybraných druhov zubadiel

JASAB s.r.o.

0903 055 642

Novinky